Konferencja Dziekanów Wydziałów Energetycznych

X Jubileuszowy Zjazd Dziekanów Wydziałów Kształcących na Kierunku Energetyka